Rimforsa missionsförsamling

En del av

Internationellt


Mission i andra länder och internationellt engagemang för fred, rättvisa och en hållbar utveckling är en naturlig och integrerad del av församlingens arbete.


Genom Equmeniakyrkan finns vi med och bidrar till arbetet i olika delar av världen. Läs om Equmeniakyrkans arbete här


Alfabetiseringsprojektet PRODAK

 

Det första året är genomfört med ett mycket positivt resultat. Diplom har delats ut till deltagare i studiegrupper i sex byar.

 

År 2 är i full igång ute i byarna. Under ett fyra veckor långt seminarium i Kimpese under mars-april producerades nytt undervisningsmaterial producerats och nya coacher har utbildats.

Vi har i oktober 2019 samlat in ca 300 000 av de ca 360 000 kronor som år 2 kostar. Helt fantastiskt!

 

Detta viktiga arbete hjälper människor att ta kommando över sina egna liv, göra dem medvetna och bekämpa fattigdom, så tänk på PRODAK. En gåva till projektet gör stor skillnad! Pengarna går direkt till projektet utan mellanhänder.

 

Sätt in din gåva på bankgiro 5296-8732, lägg in en regelbunden överföring  till konto 8158-8 30.320.53-5 i Kinda-Ydre Sparbank eller Swisha till 123 272 555 4. Skriv PRODAK.

 

Läs mer på mukimbungu.se

Följ gärna Mukimbungugruppen på Facebook!

År 2001 inleddes ett vänförsamlingsarbete mellan Mukimbungu i provinsen Bas-Congo i Demokratiska Republiken Kongo och missionsförsamlingarna i Rimforsa, Skeda och Södra Vi samt Kisa frikyrkoförsamling i Östergötland. Samarbetet består i ett utbyte av tankar, idéer, förböner och konkreta projekt som byggande av skolor och en kyrka. Nu står vi i begrepp att dra igång ett omfattande alfabetiseringsprojekt.


Mukimbungu ligger i västra delen av Demokratiska Republiken Kongo. Här finns en församling med ca 1 000 medlemmar utspridda i de 39 byar som församlingen består av.


Det var till Mukimbungu som dåvarande Svenska Missionsförbundet skickade sina första missionärer i början 1880-talet. Därför har Mukimbungu en speciell plats i både svenskars och kongolesers hjärtan.


Läs mer och vänförsamlingssamarbetet på hemsidan

Vill du stödja arbetet i Mukimbungu kan du sätta in en gåva på bankgiro 5296-8732 eller Swisha till 123 272 555 4. Skriv alfabetisering.

© Rimforsa missionsförsamling 2019