Rimforsa missionsförsamling

En del av

Program hösten 2019


Alla samlingar börjar kl 1300  om inget annat anges.Tors 29/8 Missionskyrkan

Konsert med Hans-Lennart Raask, flygel och Håkan Tengberg, cello.

OBS tiden Kl 18.00. Inträde: 100 kr, medlemmar 50 kr.


Tors 19/9 Brokyrkan

Weine Gunnarsson ”60-talets Rimforsa”.


Tors 17/10 Missionskyrkan

Ola Sandborg ”Sång och musik med Ola”.


Tors 14/11 Brokyrkan

Carina Jarlsbonde: ”Bland profeter och spelmän”.


Tors 12/12 Missionskyrkan

Julfest med gröt. Sofia Fälth och Erik Zentio sjunger och spelar.


Tors 23/1 2020 Brokyrkan

Årsmöte


Lotteri vid varje samling. Du får gärna bidra med vinster.© Rimforsa missionsförsamling 2019